ENDOCA

L’objectiu principal d’ENDOCA és investigar i desenvolupar extractes de cànnabis. Treballen amb productes amb la puresa i qualitat més altes.

-Hemp Seed Oil
-CBD Cannabidiol